Alla bidrag går till insamlingsprojektet “Måla Rosa”, vilket genomförs tillförmån för Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj. Rosa Bandet bekämpar bröstcancer genom att finansiera forskning, sprida kunskap om sjukdomen och driva opinion

Foto Anna Hult